Kinesitherapie Nele Sohier voor kinderen

Praktische Info

Afspraak

Wat brengt U de eerste keer zeker mee!

  • Voorschrift van uw huisarts/specialist

  • klever van de mutualiteit / identiteitskaart of kidsID

  • Eventuele medische beeldvorming of verslagen met betrekking tot de behandeling.

Annulatie van uw afspraak.

U dient voortijdig (24u)  uw afspraak af te zeggen, zodanig uw plaats eventueel nog kan ingenomen worden door een andere patiënt. Indien dit niet gebeurt zal uw consultatie aangerekend worden.


Tarieven


Aangezien we geconventioneerde therapeuten zijn, hanteren we het wettelijk vastgelegde honorarium en hierdoor is het terugbetalingstarief dusdanig ook wettelijk vastgelegd.

Informatie website Axxon i.v.m. tarieven:

  https://www.axxon.be/ckfinder/userfiles/files/Nomenclatuur%20en%20Tarieven/Kinesitherapeuten%20-%20Tarieven%202019.pdf

Iedere patiënt heeft jaarlijks recht op 18 sessies per jaar.

Hiervan kan wel afgeweken worden indien een gespecialiseerd arts u een van volgende zaken voorschrijft:

  • F-pathologie bij psychomotorische problemen wat u recht geeft op 60 sessies.
  • E-pathologie bij specifieke motorische problemen wat u recht geeft op een onbeperkt aantal sessies per jaar.

Voor alle terugbetalingen dient u natuurlijk altijd over een doktersvoorschrift te beschikken.

GDPR


In overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


 
 
 

Impressie

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.