Kinesitherapie Nele Sohier voor kinderen

Kinesitherapie voor kinderen

Kinesitherapie betekent letterlijk: 'behandelen door bewegen'; zorg voor je lichaam via beweging.

Een kinesitherapie behandeling heeft als doel acute of chronische bewegingsproblemen te laten verdwijnen of zoveel als mogelijk te herstellen via revalidatie of bewegingsoefeningen. Naast dit curatieve aspect wordt de laatste jaren meer en meer duidelijk dat kinesitherapie ook een steentje kan bijdragen in de preventieve zorg.


Een van de basisprincipes van Bobath-therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is.


De doelstelling van de behandeling zijn steeds gekaderd in de eigen leefwereld van het kind. Naast het werken aan de motoriek, zal de manier van aankleden, verversen, voeden…centraal staan. In de kleuterklas is er aandacht voor de juiste zithouding in de klas, zoeken naar aangepaste middelen om zich te verplaasten, het optimaal deelnemen aan groepsactiviteiten…Later kan de aandacht verschuiven naar bijvoorbeeld zelfstandig kunnen aankleden, schrijven…En op elke leeftijd gaat er aandacht naar de communicatie met en het welzijn van het kind.

© www.bobath.be

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.